top of page
Person%20Writing_edited.jpg

Vul in: 0 - herken ik me helemaal niet in  -  7- herken ik me helemaal in

Tel daarna met de antwoordsleutel onderaan de totalen op.

Klik op de structuur met de hoogste score voor meer informatie.

1. Ik trek mezelf makkelijk terug in mijn eigen gedachtewereld                                                                               0  1  3  5  7
2. Ik weet vaak niet zo goed wat ik wil                                                                                                                       0  1  3  5  7
3. Ik vraag dingen eerder indirect dan dat ik direct vraag wat ik wil                                                                       0  1  3  5  7
4. Ik accepteer heel erg veel van iemand die ik liefheb                                                                                           0  1  3  5  7
5. Ik weet precies wat ik moet zeggen om iemand anders hard te raken                                                              0  1  3  5  7
6. Ik ben bang om te falen of te verliezen                                                                                                                  0  1  3  5  7
7. Ik vind het belangrijk om aardig gevonden te worden                                                                                         0  1  3  5  7
8. Ik let op of het wel eerlijk verdeeld is                                                                                                                    0  1  3  5  7
9.  Ik vind het vervelend als alle aandacht op mij gevestigd wordt                                                                         0  1  3  5  7
10. In gezelschap pas ik me aan anderen aan                                                                                                           0  1  3  5  7
11. Ik houd graag controle over de situatie                                                                                                                 0  1  3  5  7
12. Als iemand me verbaal denkt te overdonderen heb ik daar meestal wel iets op terug                                   0  1  3  5  7
13. Ik ben me altijd bewust van wie wat krijgt als er iets verdeeld wordt                                                                0  1  3  5  7
14. Ik vind het moeilijk om mijn grenzen te voelen                                                                                                    0  1  3  5  7
15. Ik heb veiligheid nodig om me ergens helemaal thuis te voelen                                                                       0  1  3  5  7
16. Ik ga gemakkelijk de strijd met anderen aan                                                                                                       0  1  3  5  7
17. Ik vind dat je hard moet werken want dan kom je er wel                                                                                    0  1  3  5  7
18. Ik kan mezelf gemakkelijk wegcijferen in situaties                                                                                              0  1  3  5  7
19. Soms is alleen zijn het fijnste wat er is                                                                                                                  0  1  3  5  7
20. Ik vind het moeilijk om echt op mijn strepen te gaan staan                                                                               0  1  3  5  7
21. Ik vind het belangrijk om succesvol te zijn                                                                                                           0  1  3  5  7
22. Ik krijg dingen voor elkaar                                                                                                                                    0  1  3  5  7
23. Anderen typeren mij als zorgzaam                                                                                                                       0  1  3  5  7
24. Ik vind aandacht erg fijn, het is niet snel genoeg                                                                                                0  1  3  5  7
25. Ik ga confrontaties gemakkelijk uit de weg                                                                                                         0  1  3  5  7
26. Als iets lekker of leuk is, kan ik er niet genoeg van krijgen                                                                               0  1  3  5  7
27. Ik kon als kind gemakkelijk in mijn eentje spelen                                                                                               0  1  3  5  7
28. Anderen hebben soms  niet van mij terug                                                                                                          0  1  3  5  7
29. Ik ga gemakkelijk voor de lieve vrede                                                                                                                 0  1  3  5  7
30. Ik kan veeleisend zijn naar anderen toe, het moet perfect                                                                                0  1  3  5  7
31. Ik kan aan een leuke gezellige avond moeilijk een einde maken                                                                      0  1  3  5  7
32. Ik kan moeilijk knopen doorhakken                                                                                                                     0  1  3  5  7
33. Ik kan gemene dingen zeggen                                                                                                                             0  1  3  5  7
34. Ik voel me snel een buitenstaander                                                                                                                     0  1  3  5  7
35. In hechte relaties cijfer ik mezelf weg                                                                                                                  0  1  3  5  7
36. Als ik ergens voor ga, dan is het ook tot in de kleinste details perfect                                                             0  1  3  5  7

Antwoordsleutel

AFWEZIG            ONVERZADIGBAAR       VERVLOEIEND         OPOFFEREND         AFSTANDELIJK      WANTROUWEND     
vraag  punten     vraag  punten                  vraag  punten           vraag  punten          vraag  punten          vraag  punten
1                           3                                       2                                 4                               6                               5
9                          8                                       10                                7                               11                              12
15                         13                                     14                                18                              17                             16
19                         24                                    20                               23                             21                             22
27                        26                                    25                               29                             30                            28 
34                        31                                     32                               35                             36                             33

Klik op de knop van een masker voor een korte beschrijving hiervan.

Herken je jezelf en wil je hiermee aan de slag? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

afwezig_edited.jpg
onverzadigbaar_edited.jpg
vervloeiend_edited_edited.jpg
opofferend_edited.jpg
afstandelijk_edited.jpg
wantrouwend_edited_edited.jpg
bottom of page